تماس با نویسنده

تمامی مقالات سایت به وسیله ی اینجانب نگاشته شده است. در خاتمه ی هر مقاله، مراجع استفاده شده برای تهیه ی مقاله قید شده است.

هدف این وب سایت تشریح وقایع بدون هیچگونه جهت گیری سیاسی و قومیتی می باشد و فقط اهداف آموزشی را دنبال می نماید. چنانچه هر یک از مقالات این سایت را، به هر دلیلی، توهین آمیز یا مغایر با عرف تشخیص دادید لطفاً با ذکر نام مقاله، دلایل مد نظر را برای اینجانب ایمیل نمایید تا در اسرع وقت در مورد آن اقدام گردد.

ایمیل تماس اینجانب به شرح زیر است: