ماییم و نوای بینوایی….

با حدود ۸ سال فعالیت در فضای مجازی، این، دومین وب سایتی است که راه اندازی می کنم. وب سایت قبلی به دلیل سرویس دهی نه چندان مناسب شرکت سرویس دهنده، دیگر برای درج مقالات مناسب به نظر نمی رسد و مجبور شدم با آدرسی جدید، کار را ادامه دهم.

نام حضرت حق را طغرای این صحیفه قرار می دهم.

ماییم و نوای بینوایی

بسم اله اگر حریف مایی