زلزله

کمتر شخصی در ایران زلزله را تجربه نکرده است. در مورد خود من این تجارب تاثیرش را در مقالات علمی ام نشان داده است و تا جایی که بشود حتماً یک تحلیل تئوریک زلزله در آنها قرار دارد.

ویرانی و تباهی زلزله را می توان جور دیگر نیز دید. دیدگاهی که نه علمی و فرمول وار است، نه غضب آلود و عصیانگر. دیدگاهی که در قالب یک شعر که در ادامه ی مطلب به آن اشاره کرده ام.
ادامه خواندن “زلزله”

اسارت رنگها

هر چند بشر برای انتقال تجاربش ادبیات و ابزار نگارش را انتخاب کرد اما، هنوز که هنوز است، همان زبان باستانی، یعنی انتقال مفاهیم با تصاویر، جذابیت خودش را حفظ کرده است. مصداق بارز این ادعا، ایموجی هایی هستند که در محیطهای مجازی خیلی وقتها کار چندین جمله را انجام می دهند یا نقاشی ها و عکسهایی که به صورت کلیشه وار می گوییم هریک بیش از ۱۰۰۰ کلمه در خود مستتر کرده اند. امروز می خواهیم در دنیایی پر از خیال سیر و سیاحت کنیم. یک ماشین زمان واقعی که به باورپذیرترین صورت ممکن در زمان ما را جابجا می کند. کمربندهای ایمنی صندلی خود را سفت کنید که با یک کلیک، ماشین زمان ما شروع به کار خواهد کرد!
ادامه خواندن “اسارت رنگها”