پدر دالی موشه بازی

«تحقیق کامل این مقاله به وسیله ی اینجانب در قالب طرح جابر در زمستان ۱۳۹۶
برای پایه ی دوم دبستان ارایه شده است.»

تقریباً برای همه ی ما پیش آمده که دنبال یک شیی می گردیم اما با وجودی که جلوی چشمانمان است آن را نمی بینیم! مثلاً روی یک میز شلوغ به دنبال یک خودکار می گردیم و از آن بدتر، وقتی روی قالی دنبال یک مداد یا پاکن می گردیم و بعد از چند دقیقه بر حسب تصادف آن شیی بازیگوش ناگهان پدیدار می شود و می گوید: دالی موشه!

به تجربه، همه ی ما این را حس کرده ایم که ابعاد شیی مطرح نیست بلکه، رنگ آن در این دالی موشه بازی نقشی کلیدی بازی می کند. این دالی موشه بازی با رنگ، در دنیای امروز بسیار جدی است و تعیین کننده ی مرگ و زندگی است!
و جالب این است که این دالی موشه یک پدر، یا شاید بهتر است بگوییم پدرخوانده هم دارد!

پس، بیایید امروز در ادامه ی مطلب یک دالی موشه ی سرگرم کننده بازی کنیم.
ادامه خواندن “پدر دالی موشه بازی”